top of page
Suunnittelupalvelu Tila Hirvonen
TILAN VIIHTYVYYDEN KOET KAIKILLA AISTEILLA

 

Jos jokin kohta kodissa hankaloittaa elämää jatkuvasti – esimerkiksi arkiaamut ovat kaoottisia, kun vaatteet tai tavarat ovat kadoksissa tai aikuisten etätyöskentely keittiön pöydän ääressä hankaloittaa muun perheen toimintaa. Nämä ovat yksittäisiä esimerkkejä, mutta kuvaavat sitä, että kodin toimimattomuus ja mahdollinen epäjärjestys voivat aiheuttaa turhaa stressiä. Nykypäivänä myös liiallinen tavaramäärä voi lisätä kaaosta ja sen karsiminen on hyvä keino helpottaa arjen sujumista.

 

"Hyvä akustiikka on tärkeää sekä

kotona että työpaikalla"

 

Nykyaikainen rakentaminen suosii hyvin korkeita huoneita ja isoja ikkunoita, mikä tuo tilaan näyttävyyttä ja avaruutta, mutta tekee tilasta usein myös kaikuisan ja äänet kantautuvat ikävästi muihin tiloihin. Tilan äänimaailman tärkeyden olen ymmärtänyt aikaisemman työurani aikana ja se kulkee vahvasti mukana suunnittelussani. Tilan kaikuisuuteen löytyy aina ratkaisuja, myös jälkikäteen ja siihen panostaminen lisää huomattavasti viihtyisyyttä. Vaihtoehtoja löytyy paljon ja ne voivat olla joko näkyvä osa sisustusta tai rakenteisiin uppoavia näkymättömämpiä ratkaisuja.

 

"Viihtyisä työympäristö lisää työtyytyväisyyttä"

 

Toimistoissa ja muissa työtiloissa on erityisen tärkeää, että siellä pystyy tekemään kutakin työtä parhaalla mahdollisella tavalla. Näissä tiloissa äänimaailmalla on suuri merkitys. Jos useita henkilöitä työskentelee samassa tilassa, ääntä syntyy aina. Hyvällä akustiikkasuunnittelulla ja pelisäännöillä työviihtyvyys ja –tuottavuus paranevat. 

 

Mikäli ajatukseni suunnittelusta kohtaavat omat toiveesi, ole yhteydessä, niin jutellaan lisää!

- Kirsi

bottom of page